atelier b9, s.r.o. • brandlova 4, 602 00 brno • tel./fax: +420 542 213 672 • gsm: +420 604 238 547 • e-mail: atelier@b9.cz

atelier b9

... vznikl v Brně v roce 1999 jako volné sdružení architektů ... v současnosti vede atelier b9, s.r.o. architekt vladimír kozumplík ... tým je doplněn dalšími architekty, stavebními inženýry, konstruktéry a vizualizátory ... komplexnost projektů je zajištěna trvalou spoluprací s externími projektanty a firmami ...


profil firmy

... nabízíme zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro různorodá zadání, počínaje řešením urbanistických celků, přes stavby různých velikostí a rozsahu až po návrh individuálních interiérů včetně architektonických detailů ... soukromým investorům, institucím a developerským firmám nabízíme kompletní služby a servis pro všechny fáze projektu od studie až po realizaci ...

b9
english