RODINNÝ DŮM KOZÁROV

2019

Kozárov

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Martina Čulenová

Pozemek, pro který je rodinný dům navržen, se nachází v obci Kozárov. Tato lokalita se vyznačuje svažitým terénem s krásnými výhledy na obec. V těsné blízkosti se nachází obdělávaná půda a seskupení stromů. Rodinný dům je navržen tak aby zapadal do vesnického charakteru této oblasti svou výškou i objemem. Budova je navržena jako kombinace dřevostavby a zděné stavby. Severovýchodní část budovy je mírně zapuštěná do terénu a do výšky parapetu je zděná. Většina venkovních konstrukcí je vyrobena ze sibirského modřínu, včetně obkladu fasády domu a konstrukce terasy.

 

 
 

PŘÍSTAVBA VILY OLŠANY

2019

Olšany

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec

Rozšíření stávající vily v klidné lokalitě o jednopodlažní přístavbu s pohodlným obytným prostorem a venkovní terasou. Zděnou obvodovou nosnou konstrukci doplňují dřevěné prvky, na kterých je zavěšeno stínění. Byla respektována a zachována stávající vzrostlá zeleň na původní zahradě.

 

BAROKNÍ SÝPKA SOKOLNICE

2019

Sokolnice

INVESTOR:

Baroque loft, s.r.o.

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Jan Stratílek, Daniel Samiec

Přestavba sýpky na byty je založena na zachování historických prvků v co největší míře, včetně přísného zachování původních okenních otvorů v pravidelném rastru, které jsou doplněny novými otvory v záměrně jiném měřítku a nepravidelném rastru. Tímto odlišením nového rastru podtrhujeme původní tvarosloví objektu.

 

 

INTERIÉR VSTUPNÍCH PROSTOR

2017

Brno, Pekařská

INVESTOR:

Baker estates s.r.o.

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Dagmar de Brito, Jan Stratílek

Jedná se o rekonstrukci vstupních prostor a zastřešené pavlače historického polyfunkčního domu na Pekařské. Součástí je návrh nábytku, infosystému, osvětlení, tapet a dalších prvků dotvářejících atmosféru prostoru.

 

VILA PALACKÝ VRCH, BRNO

2017 - projekt

Brno

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Dagmar de Brito

Hmota celé vily je rozdělena do tří vějířovitě se otevírajících kvádrů, reagujících na sklon pozemku, orientaci a výhledy. Celý objem vily je z velké části zapuštěn do terénu, přičemž z něj viditelně vystupují jen jednotlivé čelní fasády tvořící zářezy ve svahu. První nadzemní patro je navrženo pro rodiče, první podzemní patro pro děti a druhé podzemní patro slouží jako technické zázemí s garážemi. Jednotlivá patra jsou propojena venkovním i vnitřním schodištěm a výtahem. Část střech slouží jako terasy a ostatní jsou intenzivní zelené, aby ještě více splynuly se zbytkem pozemku a nenarušily přírodní ráz celé oblasti.

 

RODINNÉ DOMY SOBOTOVICE II

2016 - projekt

Boněcko

INVESTOR:

soukromé osoby

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Vladimír Schmid

Jedná se o výstavbu dvojdomů v obci Sobotovice. Projekt navazuje na dříve realizované RD Pod Starou horou. Architektonickým výrazem i konstrukčním řešením jsou domy stejné. Při návrhu byl kladen důraz na propojení obytného prostoru se zahradou a vytvoření soukromí jednotlivých domů. Projekt má již svůj web: df-podstarouhorou.cz

 

 

VILADŮM LUŽICKÁ

2015 - projekt

Brno

INVESTOR:

HSH Lužická, s.r.o.

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Vladimír Schmid

Studie novostavby viladomu ve vilové čtvrti s krásnými výhledy na Brno se snaží využít veškerých kladů místa.  Výškový rozdíl pozemku je využit pro parkování v nejnižším podlaží, každé další podlaží tvoří samostatný byt. Díky přesazení a jemnému pootočení hmot a orientaci velkých prosklených ploch oken je zaručeno v maximální možné míře soukromí bytů i k nim náležících venkovních prostor, přitom zůstává zachována možnost výhledů na panorama města, zároveň se přibližuje měřítko navrženého domu okolní zástavbě.

 

 

RODINNÉ DOMY BONĚCKO

2014 - projekt

INVESTOR:

BONĚCKO s.r.o

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Jiří Kratochvíl, Daniel Samiec, Kristýna Smržová, Roman Ženatý

Koncepce domů navazuje na tradiční baťovy dvoj-domy s plochou střechou se současným architektonickým výrazem. Dvoupodlažní domy sestávají ze dvou na sobě položených bloků orientovaných v ose sever – jih. Je využito poměrně prudkého svahu, takže spodní podlaží je vždy částečně zapuštěno do terénu. Horní a spodní řada domů po obou stranách komunikace se liší pouze umístěním vstupu na spodním nebo horním podlaží. Všechny domy mají nádherný výhled na město Zlín, výškové a polohové posunutí zajišťuje jednotlivým domům na minimálním prostoru maximum soukromí.

 

 

RED BULL TOURBUS

2014

INVESTOR: Red Bull

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUAUTOR: 

Marek Vavroš

SPOLUPRÁCE:

Roman Ženatý, Daniel Samiec

Legendární autobus „Karosa“ ŠL 11 přebudovaný na mobilní stage pro kapely na letní festivaly. Domov na kolečkách, vybavený barem, VIP salónkem i pohodlnými sedadly pro až 8 cestujících se během několika chvil dokáže úplně proměnit. Rozkládací stage na střeše, ve spojení s vybavením vlastní audio i video technikou a s nezávislým zdrojem energie nabídne unikátní zážitek kapelám i divákům. To je první český Red Bull Tour Bus!

 

RODINNÝ DŮM DESÁTKOVÁ

2014

Brno

INVESTOR:

Renata a Jan Sochorovi

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

REALIZACE: atelier b9, s.r.o.

Rekonstrukce a dostavba staršího “samostatně stojícího řadového domu” na rozhraní staré zástavby a sídliště v Brně Kohoutovicích. Proměna původní stavby v moderní dům se snahou o maximální využití minimálního prostoru. Kontinuální prostor přízemí velkoryse propojený do miniaturní zahrady, na jižní straně ukončené vysokým břehem svahu nad silnicí. Díky okolním zahradám luxus venkovského klidu s veškerým komfortem města, deset minut od centra. Podstatně menší horní podlaží objemově navazující na okolní zástavbu se sedlovými střechami a nabízející velkorysou slunnou terasu nad přízemím.

 

BAR MOMENT II

2013

Brno, Jakubské náměstí

INVESTOR:

T&MM CZ s.r.o.

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Richard Sukač 

Jedná se o rekonstrukci interiéru nočního klubu „MOMENT – MANDARIN – CLUB“. Původní návrh byl realizován v roce 2005. Předmětem rekonstrukce je jak povýšení technického stavu, tak i nový návrhu interiéru se soudobými prvky, při zachování stejné funkce.

 

MANDARIN ESSENCE CLUB II

2013

Brno, Jakubské náměstí

INVESTOR:

T&MM CZ s.r.o.

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Richard Sukač 

Noční podnik v centru Brna na jakubském náměstí - "MANDARIN ESSENCE CLUB". Původní návrh byl realizován v roce 2005 a po čase se provozovatel rozhodl dát nočnímu baru nový soudobější výraz.

 

MOBILNÍ STÁNEK MALL

2013

INVESTOR: Mall.cz

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUAUTOR:

Marek Vavroš

Rozkládací kontejner nabízí vše, co klient od mobilního stánku požadoval – snadnou přepravu, rychlé sestavení na místě, dostatek vnitřního prostoru a v neposlední řadě atraktivní vzhled, kdy kontejner je vlastně sám o sobě reklamou. Modifikací běžného kontejneru s výsuvnými díly a otevíracím čelem, tvořícím vstup, se podařilo vytvořit unikátní prezentaci pro oblíbený internetový obchod. Součástí návrhu byl také veškerý mobiliář a vybavení mobilního stánku.

 

 

RODINNÉ DOMY SOBOTOVICE

2013

INVESTOR:

soukromé osoby

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Alena Mazalová, David Novák

Jedná se o výstavbu 15-ti rodinných domů RD Pod Starou horou v obci Sobotovice.

Pozemky pro tuto výstavbu se nachází na severním okraji obce při výjezdu směrem

na Bratčice. Jednotlivé pozemky mají cca 1000 m2 na nichž jsou situvány samostatně

stojící dvoupodlažní domy, které jsou vyprojektovány ve třech variantách.

Architektonickým výrazem i konstrukčním řešením jsou domy stejné. Liší se pouze různým objemem vyplývající z individuálních potřeb klientů. Při návrhu byl kladen důraz na propojení obytného prostoru se zahradou a vytvoření soukromí jednotlivých domů.