RODINNÝ DŮM KOZÁROV

2019

Kozárov

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Martina Čulenová

Pozemek, pro který je rodinný dům navržen, se nachází v obci Kozárov. Tato lokalita se vyznačuje svažitým terénem s krásnými výhledy na obec. V těsné blízkosti se nachází obdělávaná půda a seskupení stromů. Rodinný dům je navržen tak aby zapadal do vesnického charakteru této oblasti svou výškou i objemem. Budova je navržena jako kombinace dřevostavby a zděné stavby. Severovýchodní část budovy je mírně zapuštěná do terénu a do výšky parapetu je zděná. Většina venkovních konstrukcí je vyrobena ze sibirského modřínu, včetně obkladu fasády domu a konstrukce terasy.

 

 
 

PŘÍSTAVBA VILY OLŠANY

2019

Olšany

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec

Rozšíření stávající vily v klidné lokalitě o jednopodlažní přístavbu s pohodlným obytným prostorem a venkovní terasou. Zděnou obvodovou nosnou konstrukci doplňují dřevěné prvky, na kterých je zavěšeno stínění. Byla respektována a zachována stávající vzrostlá zeleň na původní zahradě.

 

BAROKNÍ SÝPKA SOKOLNICE

2019

Sokolnice

INVESTOR:

Baroque loft, s.r.o.

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Jan Stratílek, Daniel Samiec

Přestavba sýpky na byty je založena na zachování historických prvků v co největší míře, včetně přísného zachování původních okenních otvorů v pravidelném rastru, které jsou doplněny novými otvory v záměrně jiném měřítku a nepravidelném rastru. Tímto odlišením nového rastru podtrhujeme původní tvarosloví objektu.

 

 

INTERIÉR VSTUPNÍCH PROSTOR

2017

Brno, Pekařská

INVESTOR:

Baker estates s.r.o.

AUTOR:

Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Dagmar de Brito, Jan Stratílek

Jedná se o rekonstrukci vstupních prostor a zastřešené pavlače historického polyfunkčního domu na Pekařské. Součástí je návrh nábytku, infosystému, osvětlení, tapet a dalších prvků dotvářejících atmosféru prostoru.

 

VILA PALACKÝ VRCH, BRNO

2017 - projekt

Brno

INVESTOR:

soukromá osoba

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Dagmar de Brito

Hmota celé vily je rozdělena do tří vějířovitě se otevírajících kvádrů, reagujících na sklon pozemku, orientaci a výhledy. Celý objem vily je z velké části zapuštěn do terénu, přičemž z něj viditelně vystupují jen jednotlivé čelní fasády tvořící zářezy ve svahu. První nadzemní patro je navrženo pro rodiče, první podzemní patro pro děti a druhé podzemní patro slouží jako technické zázemí s garážemi. Jednotlivá patra jsou propojena venkovním i vnitřním schodištěm a výtahem. Část střech slouží jako terasy a ostatní jsou intenzivní zelené, aby ještě více splynuly se zbytkem pozemku a nenarušily přírodní ráz celé oblasti.

 

RODINNÉ DOMY SOBOTOVICE II

2016 - projekt

Boněcko

INVESTOR:

soukromé osoby

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Vladimír Schmid

Jedná se o výstavbu dvojdomů v obci Sobotovice. Projekt navazuje na dříve realizované RD Pod Starou horou. Architektonickým výrazem i konstrukčním řešením jsou domy stejné. Při návrhu byl kladen důraz na propojení obytného prostoru se zahradou a vytvoření soukromí jednotlivých domů. Projekt má již svůj web: df-podstarouhorou.cz

 

 

VILADŮM LUŽICKÁ

2015 - projekt

Brno

INVESTOR:

HSH Lužická, s.r.o.

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Daniel Samiec, Vladimír Schmid

Studie novostavby viladomu ve vilové čtvrti s krásnými výhledy na Brno se snaží využít veškerých kladů místa.  Výškový rozdíl pozemku je využit pro parkování v nejnižším podlaží, každé další podlaží tvoří samostatný byt. Díky přesazení a jemnému pootočení hmot a orientaci velkých prosklených ploch oken je zaručeno v maximální možné míře soukromí bytů i k nim náležících venkovních prostor, přitom zůstává zachována možnost výhledů na panorama města, zároveň se přibližuje měřítko navrženého domu okolní zástavbě.

 

 

RODINNÉ DOMY BONĚCKO

2014 - projekt

INVESTOR:

BONĚCKO s.r.o

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Jiří Kratochvíl, Daniel Samiec, Kristýna Smržová, Roman Ženatý

Koncepce domů navazuje na tradiční baťovy dvoj-domy s plochou střechou se současným architektonickým výrazem. Dvoupodlažní domy sestávají ze dvou na sobě položených bloků orientovaných v ose sever – jih. Je využito poměrně prudkého svahu, takže spodní podlaží je vždy částečně zapuštěno do terénu. Horní a spodní řada domů po obou stranách komunikace se liší pouze umístěním vstupu na spodním nebo horním podlaží. Všechny domy mají nádherný výhled na město Zlín, výškové a polohové posunutí zajišťuje jednotlivým domům na minimálním prostoru maximum soukromí.

 

 

RED BULL TOURBUS

2014

INVESTOR: Red Bull

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUAUTOR: 

Marek Vavroš

SPOLUPRÁCE:

Roman Ženatý, Daniel Samiec

Legendární autobus „Karosa“ ŠL 11 přebudovaný na mobilní stage pro kapely na letní festivaly. Domov na kolečkách, vybavený barem, VIP salónkem i pohodlnými sedadly pro až 8 cestujících se během několika chvil dokáže úplně proměnit. Rozkládací stage na střeše, ve spojení s vybavením vlastní audio i video technikou a s nezávislým zdrojem energie nabídne unikátní zážitek kapelám i divákům. To je první český Red Bull Tour Bus!

 

RODINNÝ DŮM DESÁTKOVÁ

2014

Brno

INVESTOR:

Renata a Jan Sochorovi

AUTOR:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

REALIZACE: atelier b9, s.r.o.

Rekonstrukce a dostavba staršího “samostatně stojícího řadového domu” na rozhraní staré zástavby a sídliště v Brně Kohoutovicích. Proměna původní stavby v moderní dům se snahou o maximální využití minimálního prostoru. Kontinuální prostor přízemí velkoryse propojený do miniaturní zahrady, na jižní straně ukončené vysokým břehem svahu nad silnicí. Díky okolním zahradám luxus venkovského klidu s veškerým komfortem města, deset minut od centra. Podstatně menší horní podlaží objemově navazující na okolní zástavbu se sedlovými střechami a nabízející velkorysou slunnou terasu nad přízemím.

 

BAR MOMENT II

2013

Brno, Jakubské náměstí

INVESTOR:

T&MM CZ s.r.o.

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Richard Sukač 

Jedná se o rekonstrukci interiéru nočního klubu „MOMENT – MANDARIN – CLUB“. Původní návrh byl realizován v roce 2005. Předmětem rekonstrukce je jak povýšení technického stavu, tak i nový návrhu interiéru se soudobými prvky, při zachování stejné funkce.

 

MANDARIN ESSENCE CLUB II

2013

Brno, Jakubské náměstí

INVESTOR:

T&MM CZ s.r.o.

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUPRÁCE:

Richard Sukač 

Noční podnik v centru Brna na jakubském náměstí - "MANDARIN ESSENCE CLUB". Původní návrh byl realizován v roce 2005 a po čase se provozovatel rozhodl dát nočnímu baru nový soudobější výraz.

 

MOBILNÍ STÁNEK MALL

2013

INVESTOR: Mall.cz

AUTOŘI:

Vladimír Kozumplík, Jan Sochor

SPOLUAUTOR:

Marek Vavroš

Rozkládací kontejner nabízí vše, co klient od mobilního stánku požadoval – snadnou přepravu, rychlé sestavení na místě, dostatek vnitřního prostoru a v neposlední řadě atraktivní vzhled, kdy kontejner je vlastně sám o sobě reklamou. Modifikací běžného kontejneru s výsuvnými díly a otevíracím čelem, tvořícím vstup, se podařilo vytvořit unikátní prezentaci pro oblíbený internetový obchod. Součástí návrhu byl také veškerý mobiliář a vybavení mobilního stánku.