BD NA TŘ. TOMÁŠE BATI

Jedná se o novostavbu bytového domu s komerčními prostory na ulici L. Váchy ve Zlíně. Širší koncepce řešení je vedena snahou v území reagovat na charakter 4-proudé třídy T. Bati, která probíhá na severním okraji, a protilehlou průmyslově komerční zástavbu adekvátním objemem a výškou navrženého objektu. Zároveň reaguje na přechod do zástavby rodinných domů jižně od řešeného území. Samotná koncepce BD je založena na rozčlenění navrženého bytového domu do 2 jasně vymezených částí - vysoké hmoty při třídě T. Bati, a nižších tří hmot drobnějšího měřítka. Svým architektonickým pojetím jsou jednotlivé části bytového domu pojednané jako jednoduché kubické hmoty s nepravidelným rastrem otvorů dveří a oken.

BD NA TŘ. TOMÁŠE BATI

2021
Zlín

INVESTOR:
Downtown Invest s. r. o.

AUTOR:
Ing. arch. Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:
Ing. arch. Jan Stratílek