MATEŘSKÁ ŠKOLKA MEDLOV

Mateřská škola leží na severním okraji městyse Medlova. Školka byla postavena svépomocí občanů a slavnostně otevřena 22. ledna roku 1983. 

Vstup na pozemek je posunut jižním směrem a navazuje na rampu vedoucí k hlavnímu vstupu do budovy v jihozápadní straně budovy. Vstupní část je rozšířena o přístavbu, která je
zarovnána na úroveň předstoupené části herny. Za vstupem se nachází rozšířená vstupní hala.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MEDLOV

2023
Medlov

INVESTOR:
Městys Medlov

AUTOR:
Ing. arch. Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:
Ing. arch. Jan Stratílek. Ing. arch. Lenka Veselá, Jana Veselá