ZÁZEMÍ SPORTOVCŮ MEDLOV

Snahou projektu bylo vytvořit objekt, který vyhovuje nejen potřebám sportovců, ale i obyvatelům Medlova, kteří se pravidelně scházejí na fotbalových utkáních. Budova je situována v jižním cípu pozemku, odkud se otevírá směrem k fotbalovému hřišti a zpevněné ploše s možností pořádání kulturních událostí. Objekt je tvořen hmotou kubického tvaru, do něhož je zaklenuta druhá kubická hmota ve formě terasy se zastřešením. Převládajícím materiálem vnějších konstrukcí je dřevo, z kterého je vyrobena konstrukce terasy i obklad plochy fasády.

ZÁZEMÍ SPORTOVCŮ MEDLOV

2021
Medlov

INVESTOR:
Městys Medlov

AUTOR:
Ing. arch. Vladimír Kozumplík

SPOLUPRÁCE:
Pavel Gebauer